Cho thuê ánh sáng

tiệc cưới của anh Sang

Tiệc cưới ngoài trời     Đặt tiệc cưới ngoài trời sang trọng